Notebooki 07.01.2016

Dział Logistyki informuje, iż obecnie jest możliwość zamawiania notebooków z aktualnie obowiązującej umowy długoterminowej DZP.381.101.2015.DW – umowa obowiązująca do dnia 31.12.2017

 

Procedura realizacji dostawy notebooków:

  • złożenie zapotrzebowania w systemie SAP
    (w przypadku zamawiania różnych notebooków należy składać oddzielne wnioski)
  • wydrukowanie wniosku i  zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś.
  • dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki

 

Informacje pomocnicze do składania wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: D60331005 (Notebook).

CPV: 30213100-6, podatek VAT – 23%.

Dekretacja: w zależności od źródła finansowania - aparatura specjalna lub środki trwałe.

Obowiązkowo proszę wpisać też w zakładce „adres dostawy -> szczegóły adresu” imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon stacjonarny oraz adres e-mail.

W zakładce „Krotki tekst”: np. notebook 15,6" HP ProBook 650 / notebook 17,3" HP ProBook 470 itd.

W zakładce – „opis przedmiotu zamówienia” prosimy wpisać odpowiednio: zakup zgodnie z umową DZP.381.101.2015.DW

W zakładce – „Dane klienta” - tryb postępowania – PN - przetarg nieograniczony.

UWAGA: w przypadku jednorazowego zamówienia różnych typów notebooków prosimy o złożenie osobnych wniosków w systemie SAP – osobny wniosek na każdy typ notebooka.

 

W ramach umowy DZP.381.101.2015.DW dostępne są następujące modele notebooków:

1. ultrabook 12,5" - HP EliteBook 820 w cenie brutto 4361,58 zł (zainstalowany procesor: Intel Core i5 – 5200U)
2. notebook 15,6” - HP ProBook 450  G4 w cenie brutto 4104,51 zł (zainstalowany procesor: Intel Core i5 – 7200U)
3. notebook 17,3" - HP ProBook 470 w cenie brutto 3398,49 zł (zainstalowany procesor: Intel Core i5 – 6200U)
4. notebook 15,6" klasy ekonomicznej - HP ProBook 455 w cenie brutto 2681,40 zł (zainstalowany procesor: AMD A10-8700P)

Opis przedmiotu zamówienia umowy DZP.381.101.2015.DW

Wszystkie notebooki standardowo dostarczane są z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64bit PL.

Termin gwarancji na wszystkie notebooki wynosi 36 miesięcy, w tym na baterie 12 miesięcy.

 

Terminy gromadzenia wniosków:

- przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca do momentu wyczerpania ilości lub terminu związania z umową

 

UWAGA: w przypadku konieczności realizacji dostawy w roku 2017 i tym samym uzyskania f-ry VAT w roku 2017 – papierowe wnioski winny być dostarczone do Działu Logistyki w nieprzekraczalnym terminie 15.11.2017.

 

Czas realizacji procedury zakupu  – około 1,5 miesiąca od  w/w terminu (czas dostawy sprzętu, księgowania faktur VAT oraz wystawienia protokołów OT).

Po każdorazowej dostawie sprzętu, zaksięgowaniu faktur VAT Dział Logistyki wygeneruje odpowiedni protokół OT i prześle go pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku SAP. Wnioskodawców prosimy o wydrukowanie protokołu OT w 1 egzemplarzu, niezwłoczne uzyskanie odpowiednich podpisów na protokole OT oraz o dostarczenie ich do Działu Logistyki – Sekcji Dostaw celem odebrania sprzętu.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Marcinem Zawilińskim z Działu Logistyki: marcin.zawilinski@us.edu.pl  ; tel.: 32 3592241, fax.: 32 3592037