Sekcja Dostaw

 

Do głównych zadań Sekcji Dostaw DL należy:

zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa pzp, ustawa o finansach publicznych), dostaw materiałów oraz urządzeń niezbędnych do ciągłego rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego.

Pracownik Sekcji Dostaw DL zobowiązany jest między innymi do:

  • konsultowanie z wnioskodawcą opisu przedmiotu zamówienia a także innych ważnych zagadnień z nim związanych,
  • weryfikacja wniosków SAP
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej celem wszczęcia postępowania publicznego (przetargu nieograniczonego),
  • przekazanie dokumentacji do Działu Zamówień publicznych celem wszczęcia postępowania,
  • udzielania zamówień Wykonawcą,
  • nadzór nad realizacją umowy/zamówienia,
  • przekazanie faktury vat wraz z protokołem odbioru do Księgowości UŚ.