Sekcja Ewidencji i Rozliczeń

 

Do zadań sekcji Ewidencji i Rozliczeń należy w szczególności:

 • Weryfikacja elektroniczna i uruchamianie wniosków skierowanych w systemie SAP do Działu Logistyki.
   
 • Wstępne wprowadzanie faktur oraz faktur korygujących do systemu SAP.
   
 • Ewidencjonowanie, rozliczanie i zdawanie dokumentów finansowo-księgowych dotryczących realizowanych przez Dział dostaw i usług.
   
 • organizacja transportu osób oraz dostaw.
   
 • Wstępna i końcowa archiwizacja dokumentacji Działu Logistyki.