Sekcja Gospodarki Magazynowej

 

 Lista materiałów pozostających w magazynie. (stan na dzień 03.12.2013)

 

Instrukcje do transakcji SAP (w przygotowaniu)

  • Tworzenie RW przez osobę materialnie odpowiedzialną                                           
  • Problem przy zablokowaniu w transakcji Rosja    J3RLFLVMOVBED 

 

 

Druki upoważnień

  •  Upoważnienie - materiały do przerobu.pdf
  •  Upoważnienie do odbioru mater. do przerobu.pdf