Sekcja Usług

Do zadań Sekcji Usług należy:

  • Realizacja usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Uniwersytetu Śląskiego w tym również usług realizowanych w ramach projektów
    zgodnie z Zarzadzeniem JM Rektora UŚ nr 11/2015.

  • Realizacja gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych (napraw, modernizacji) sprzętu, urządzeń oraz aparatury naukowo-badawczej.

  • Realizacja dostaw i usług poza granicami RP.

 

Szczegółowy zakres działania Sekcji Usług jest zgodny z „Harmonogramem realizacji dostaw i usług".

 

Istotne informacje dla Wnioskodawców i organizatorów usług

      1.  Informacje dotyczące konferencji:

                   Załącznik - organizacja konferencji do 30.000E (02.10.2015)
 

      2.  Informacje dotyczące ćwiczeń terenowych:

                   Załącznik - organizacja ćwiczeń do 30.000E (02.10.2015)
 

      3.  Informacje dotyczące zakupów zagranicznych:

 

      4.  Informacje dotyczące napraw gwarancyjnych: