System Drukowania i Kopiowania - Printoscope

 

Procedury obsługi Systemu Drukowania i Kopiowania

Procedura zgłaszania zapotrzebowania na tonery.pdf

Procedura zgłaszania awarii w działaniu urządzenia wielofunkcyjnego.pdf

Procedura uzyskania karty do Systemu Drukowania i Kopiowania.pdf
 

Druki do procedur

Druk nr 1 - Zapotrzebowanie na toner.pdf

Druk nr 2 - Zgłoszenie awarii w działaniu urządzenia.pdf

Druk nr 3 - Protokół przekazania tonera.pdf

 Druk nr 4 - Protokół odbioru urządzenia.pdf

 

Wyślij bezpośrednio:

Zapotrzebowanie na toner załącznik edytowalny: T-nr identyfik-data.doc
   
Zgłoszenie awarii w działaniu urządzenia załącznik edytowalny: S-nr_identyfik-data.doc

 

Obowiązująca umowa DZP.381.071.2017.UG  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (segmenty i wersje urządzeń wielofunkcyjnych)
   
Oferta (ceny urządzeń oraz kopii/wydruków)  

 

--------------------------------------

Pełnomocnicy Kierowników Jednostek ds. SDiK Printoscope 2014.pdf

Lokalizacja urządzeń wielofunkcyjnych - printoscope.pdf

 

 

Więcej informacji - System Drukowania i Kopiowania - Printoscope