usługi certyfikacyjne

USŁUGI CERTYFIKACYJNE

Dział Logistyki informuje, że w dniu 15 lutego 2018r. została zawarta umowa nr DL.230.15.JB.2018 obejmującą 

USŁUGI CERTYFIKACYJNE polegające na:

  1. Wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów,
  2. Dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

ważna do dnia 29 lutego  2020r., lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca: 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie – Regionalne Centrum Sprzedaży
w Katowicach, 40-036 Katowice, Wita Stwosza 2 
(I piętro) okolice PLACU MIARKI

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Dyrektor Bogusław Krowicki lub Agnieszka Buchcik

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Joanna Bruch, Dział Logistyki,  Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa12,  tel. 32/359-1838, e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

Umowa obejmie  następujące pozycje:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena jednostkowa (z VAT)

1.

Zestaw odnowieniowy zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie.

134,07 PLN

2.

Zestaw odnowieniowy zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok, kartę, oprogramowanie.

121,77 PLN

3.

Zestaw kwalifikowany standard zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, czytnik z kablem.

244,77 PLN

4.

Zestaw kwalifikowany standard  zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie

- bez czytnika.

220,17 PLN

5.

Czytnik z kablem na dużą kartę.

55,35 PLN

6.

 

Dojazd standardowy
(tam i z powrotem do innych lokalizacji US niż
w Katowicach tj. Cieszyn, Sosnowiec, Chorzów).

61,50 PLN

 

(jeden dojazd standardowy)

WARUNKIEM REALIZACJI USŁUG CERTYFIKACYJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI JEST:

  1. Wygenerowane w systemie SAP wniosku  (U6033Y300; CPV: 791321009) zgodnie z zawartą umową oraz dostarczenie do Sekcji Usług Działu Logistyki ww. dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.; Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu)
  2. Dostarczenie do Sekcji Usług Działu Logistyki prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia do KIR-u.
  3. Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

Komunikat:

 W przypadku, gdy podpis elektroniczny ma być używany także poza granicami kraju osoba wypełniająca formularz (druk zamówienia
 zestawu do KIR-u) winna zrobić stosowną adnotację na przedmiotowym druku.  Wykonawca w ramach cennika obowiązującego do  umowy wyda stosowny certyfikat.

W załączniku:    Formularz (zamówienie zestawu do KIR-u.)