usługi certyfikacyjne

Dział Logistyki informuje, że w dniu 01 marca 2016r. została zawarta umowa nr DL.230.016.RK.2016 obejmująca USŁUGI CERTYFIKACYJNE polegające na:

  1. Wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów,
  2. Dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 ważna do dnia 28 lutego  2018r., lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie – Regionalne Centrum Sprzedaży
w Katowicach, 40-036 Katowice, Wita Stwosza 2
(I piętro) …..[PLAC MIARKI]

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Dyrektor Bogusław Krowicki, 

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Joanna Bruch, Dział Logistyki,  Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa12,  tel. 32/359-1838, 

e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

Umowa obejmie  następujące pozycje:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena jednostkowa (brutto)

1.

Zestaw odnowieniowy zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie.

Grupa SAP: U6033Y300      / CPV: 79132100-9/21

185,73 zł

2.

Zestaw kwalifikowany standard zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, czytnik z kablem.

Grupa SAP: U6033Y300      / CPV: 79132100-9/21

309,96 zł

3.

Zestaw kwalifikowany standard  zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, bez czytnika.

Grupa SAP: U6033Y300      / CPV: 79132100-9/21

269,37 zł

4.

Czytnik z kablem na dużą kartę

Grupa SAP: U6033Y400      / CPV: 79132100-9/21

79,95 zł

5.

Dojazd standardowy

(do innych lokalizacji US niż w Katowicach tj. Cieszyn, Sosnowiec, Chorzów)

135,30 zł

Warunkiem realizacji USŁUG CERTYFIKACYJNYCH jest:

  1. Wygenerowane w systemie SAP wniosku zgodnie z zawartą umową oraz dostarczenie do Działu Logistyki ww. dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.; Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu)
  2. Dostarczenie do Działu Logistyki prawidłowo wypełnionego forularza zamówienia do KIR-u.

Komunikat:

         W przypadku, gdy podpis elektroniczny ma być używany także poza granicami kraju osoba wypełniająca formularz (druk zamówienia
         zestawu do KIR-u) winna zrobić stosowną adnotację na przedmiotowym druku. 
         Wykonawca w ramach cennika obowiązującego do umowy wyda stosowny certyfikat.

W załącznikach:

  1. Instrukcja postępowania w sprawie usług certyfikacyjnych w US.
  2. Formularz (zamówienie zestawu do KIR-u.)