Wiadomość 07.10.2014 - Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2014 r.

Zgodnie z §16 „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” dokonano aktualizacji Planu Zamówień Publicznych na rok 2014.

Aktualizacja PZP 2014 z dn 07.10.2014.pdf

 Aktualny Plan Zamówień Publicznych dostępny jest również na stronie:  http://dl.us.edu.pl/plan-zamowien-publicznych