Wiadomość 10.02.2015 - Plan Zamówień Publicznych i Harmonogram realizacji dostaw i usług na 2015 r.

Na stronie:

http://dl.us.edu.pl/harmonogram zamieszczona została aktualna wersja Harmonogramu realizacji dostaw i usług na 2015 r. (stan na 2015.02.04), 

natomiast na stronie:

http://dl.us.edu.pl/plan-zamowien-publicznych znajduje się aktualna wersja Palnu Zamówień Publicznych na 2015 r. (stan na dz. 2015.02.04)