Wiadomość 18.06.2014 - Aktualizacja Harmonogramu

W ślad za nowelizacją ustawy PZP oraz zmianami wprowadzonymi do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez UŚ... dokonano aktualizacji Harmonogramu dostaw i usług na rok 2014.