Zakres obowiązków

Zgodnie z zarządzeniem nr 37 / 2008 JM Rektora z dnia 16 czerwca 2008 r wraz z późniejszymi zmianami, z dniem 1 lipca 2008 r. został utworzony Dział Logistyki.

Po kolejnych zmianach obecnie w skład Działu Logistyki wchodzi:

  • Sekcja Dostaw
  • Sekcja Usług
  • Sekcja Ewidencji i Rozliczeń
  • Sekcja Gospodarki Magazynowej
Do zakresu zadań Działu Logistyki należy: