Wiadomości

Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi systemów: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC I MAESTRO   W dniu 29...
Dział Logistyki informuje, że w dniu 01 marca 2016r. została zawarta umowa nr DL.230.016.RK.2016 obejmująca USŁUGI CERTYFIKACYJNE polegające na:...
Na stronie: http://dl.us.edu.pl/harmonogram zamieszczona została aktualna wersja Harmonogramu realizacji dostaw i usług na 2015 r. (stan na 2015.02.04),...
Zgodnie z §16 „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” dokonano aktualizacji Planu Zamówień...
W ślad za nowelizacją ustawy PZP oraz zmianami wprowadzonymi do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez UŚ... dokonano...