Wiadomości

Usługi transportowe wymagające wyjazdu z siedziby Zamawiającego realizowane są za pośrednictwem zawartych przez UŚ umów długoterminowych. Usługi ...
Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi systemów: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC I MAESTRO   W dniu 29...
USŁUGI CERTYFIKACYJNE Dział Logistyki informuje, że w dniu 15 lutego 2018r. została zawarta umowa nr DL.230.15.JB.2018 obejmującą  USŁUGI...
Na stronie: http://dl.us.edu.pl/harmonogram zamieszczona została aktualna wersja Harmonogramu realizacji dostaw i usług na 2015 r. (stan na 2015.02.04),...
Zgodnie z §16 „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” dokonano aktualizacji Planu Zamówień...